Úvod Historie O nás Muzikanti Naše CD Foto Video Ke stažení Ostatní Kontakt

Historie

Založení nynější kapely

    V dubnu 1972 byla v Blatničce založena nynější kapela. Na její založení vzpomínal tehdejší kapelník Josef Pančík následovně:“Jednou v zimě ke mně došli obá přesedé družstva aj národního výboru a řekli mně,že když mám kapelu dětí v Lúce,že bych mohl zbudovat aj kapelu u nás v Blatničce“.

   Slovo dalo slovo a tak vzniká kapela v Blatničce. JZD Blatnička zakoupilo nástroje v ceně 33.000 Kč a byl proveden nábor mezi muži. Členů kapely je 20,sú to samí ženatí chlapi a většinú traktoristi.Začátky nebyly léhké. Ženatí chlapi už nemajú tolik myšlenek myslet a učit sa hrát.

   Na výzvu předsedy JZD Ant. Minaříka stát se muzikantem místní dechové kapely se do nově tvořícího orchestru přihlašují traktoristé, údržbáři i funkcionáři JZD. Kapelník Josef Pančík vzpomíná jak někteří neuměli ani zapískat na prsty,ale výzva předsedy je výzva předsedy a co kdyby se z nich stali slavní muzikanti!!! Nebyli,alespoň většina z nich né. Veliká část z nich brzy poznala,že to není jen tak,jiné k tomuto poznání dopomohly jejich manželky neochotné zvykat si na samotu. A tak mimo syna Františka Pančíka zůstal v kapele jen Josef Chabiča a Vaclav Šimčík.

   Prvním magnetem byl krátkodobý cíl: zahrát “svícu“ a na svatbě vnučce kapelníka a tak se pravidelně cvičilo a cvičilo se s chutí. Opravdu 18.května už naši hudebníci zmíněnou akci zahráli.Do konce roku 1972 uměli už 12 nahrávek.
První tři písničky,které se tito muzikanti naučili,byli:“Kde v údolí“(mariánská píseň),Na blatnické hoře a Naše kapela (skladbu pro muzikanty začátečníky složil kapelník Josef Pančík).

Kapelník Josef Pančík

Kapelník Josef Pančík

Národní dožínky v brně U Janáčkova Divadla v brně svatba na KD Veselí Návrh na plakát 10. výročí založení
Národní dožínky v brně
U Janáčkova Divadla v Brně
svatba na KD Veselí
Návrh na plakát
10. výročí založení
Zkouška Zkouška na soutěž Zlatá křídlovka Poprvé před TV kamerami U tehdejšího Paláce kultury Foto 1989
Zkouška
Zkouška na soutěž Zlatá křídlovka
Poprvé před TV kamerami
U tehdejšího Paláce kultury
Foto 1989


Hudba v Blatničce v dřívější době

   Muzikanti na hudební nástroje byli určitě v obci již od počátku jejího vzniku.Písemně je máme doložených koncem 19.století, kdy jsou zapsáni jednotlivě pod obyvateli domovních čísel při sčítání obyvatel a záznamu jejich živností.

    Mimo náboženství se hudba začala čím dál více prosazovat i do veřejného a soukromého života většiny obyvatel naší vesnice.Oslavy ukončení sklizně /dožínky/,svatby a různé zábavy se staly bez muziky nemyslitelné.Hudba se postupně stala součástí každodenního dění a vzpomínek na věci,které by jsme možná časem zapomněli.

   Byli rodiny,kde se hudební vlohy dědily s generace na generaci, na rozdíl od jiných kde hrál otec,nebo děda a dál již v rodině muzikanti nebyli. Mezi ty první je možno zařadit rodiny Puců a Pančíků. Zdá se , že hudbu jako výdělečnou činnost přinesli do Blatničky Pucé z Otradova v Čechách /u Vysokého Mýta/. Jako většina přistěhovalců té doby měli hluboko do kapsy a tak si muzikou částečně přivydělávali na živobytí, protože se ženili a vdávali se stejně majetkově movitými či spíše nemovitými spoluobčany. Historicky je dokázáno, že kapela zde byla již v roce 1878. Tak jako jinde i zde to byla mužská záležitost a žena v kapele mimo moderní doby zpěvaček byla ve vesnickém souboru spíše výjimkou než pravidlem. Mimo tradici, rozdělení práce v domácnosti to bylo dáno i tím, že se dříve na vesnici v souboru užívaly v převážné míře dechové nástroje, které vyžadují větší kapacitu plic. V neposlední řadě by při delším putování kapely po světě, které trvalo i týden tento ženský element nehrál uvnitř kapely v dlouhodobých vztazích kladnou roli. Nezanedbatelný význam mimo peněz pro obživu rodiny za hraní nebylo ani to, že při produkci měli muzikanti mimo stravy také zdarma pití od piva, přes víno až ke slivovici podle místních podmínek. Členové kapely byli váženými občany v dědině, protože procestovali kus světa, kde se seznámili s mnoha lidmi, a ledacos si přivezli do hospodářství, nebo udělali obchodní kontrakty pro sebe, popřípadě pro spoluobčany.

    Větším majitelům půdy, kteří hráli v kapele, působila ve vegetačním období tato produkce potíže, jelikož museli vlastní obdělávání půdy či sklizeň plodin řešit námezní silou, nebo větším pracovním zatížení vlastní rodiny, která tuto práci musela v době špičky zastat sama bez hospodáře.

   Někteří  muzikanti se stali časem velmi oblíbenými společníky, protože pokud si něco při vyprávění přidali, málokdo byl schopen jim to vyvrátit. O to ale ani tak nešlo, protože legrace nebylo nikdy dost.

Pucova kapela
 
Chabičova kapela
 
Foto 1928
Pucova kapela
 
Chabičova kapela
 
Foto 1928
Chabičova kapela
 
Pančíkův Jazz
 
Foto 1955
Chabičova kapela
 
Pančíkův Jazz
 
Foto 1955

 Statistika Dechová hudba Blatnička